Origami Heart Envelope (Jo Nakashima) – Valentine’s Day

Origami Heart Envelope (Jo Nakashima) – Valentine’s Day

Fold and unfold along the diagonals Fold the right and left corners to the center Unfold Turn over Fold the right corner to the previous crease Unfold Repeat on the left side Turn over Bring the existing mountain crease to the center crease Repeat on the right side Turn over Fold and unfold the corners […]

Money Origami|Hướng dẫn gấp chìa khóa bằng tiền giấy

Money Origami|Hướng dẫn gấp chìa khóa bằng tiền giấy

P.A Channel cảm ơn quý vị đã theo dõi video này! Xin vui lòng “Đăng Ký” kênh để đón xem video tiếp theo P.A Channel thank to you ! Please, Subscribe P.A channel to watch next video P.A Channel cảm ơn quý vị đã theo dõi video này! Xin vui lòng “Đăng Ký” kênh để […]