New Super Hit Nepali Aadhunik Songs  Nata Timlai Bhulna Sake Sanjeevani Feat Shrijana Basnet

New Super Hit Nepali Aadhunik Songs Nata Timlai Bhulna Sake Sanjeevani Feat Shrijana Basnet


न त तिमीलाई भुल्न सके न त तिम्रो बन्न पनि हो न त तिमीलाई भुल्न सके न त तिम्रो बन्न पनि न त छुट्टी बाँच्नै सक्छु, न त छुट्टी बाँच्नै सक्छु नत आफ्नो भन्न पनि, नत आफ्नो भन्न पनि न त तिमीलाई भुल्न सके न त तिम्रो बन्न पनि तिम्रै नाम बोकेको मन अन्त कतै डुल्ने छैन हो तिम्रै नाम बोकेको मन अन्त कतै डुल्ने छैन आफै मरी जाउला बरु मैले तिमीलाई भुल्ने छैन आफै मरी जाउला बरु मैले तिमीलाई भुल्ने छैन न त तिमीलाई भुल्न सके न त तिम्रो बन्न पनि तिम्रै नाम लेखेको मन सम्झनामा पागल हुदा हो तिम्रै नाम लेखेको मन सम्झनामा पागल हुदा सधै मलाई तिम्रै अभाव हाँस्दा होस् वा तड़पी रुदा सधै मलाई तिम्रै अभाव हाँस्दा होस् वा तड़पी रुदा एकै वचन तिम्रो बोली मैले सुन्न पाएपनि हो एकै वचन तिम्रो बोली मैले सुन्न पाएपनि मनबुझाउथे मेरो प्राण, मनबुझाउथे मेरो प्राण तिमी सन्चै रहिछौ भनि तिमी सन्चै रहिछौ भनि एकै वचन तिम्रो बोली मैले सुन्न पाएपनि ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *