neck designs in kannada, ಕುತ್ತಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ

neck designs in kannada, ಕುತ್ತಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ


5 thoughts on “neck designs in kannada, ಕುತ್ತಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ

  1. ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕರ ವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು

  2. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗಿದೆ,,, ವಿಡಿಯೋ,,,,, ಹೇಳಿಕೊಂಡು,,, ನಮಗೆ ಅಳತೆಗಳು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರೋದು,,,, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *