Mini Paper Boomerang Plane, Origami Boomerang Plane #XTT #XTT

Mini Paper Boomerang Plane, Origami Boomerang Plane #XTT #XTT


Warning!
We are sorry but this is a Boomerang aircraft that is difficult to play, you need to play the easy to play before, and need to practice a little, Ver 2 is one of the easy to play that you can try before . Wishing you will play successful and have fun relaxing moments!

19 thoughts on “Mini Paper Boomerang Plane, Origami Boomerang Plane #XTT #XTT

  1. Đây là mẫu khó chơi, nhưng là cảm hứng cho bạn nào thích thử thách xíu. Các bạn vui lòng tham khảo các làm và chơi các Ver dễ hơn nhé. Ver 2 là một mẫu dễ chơi. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thú vị nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *