Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 3, Boomerang Paper AirPlane #XTT

Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 3, Boomerang Paper AirPlane #XTT


Warning!
Playing Boomerang is not too difficult, but requires you to be patient and practice a little, you should fold the plane in the same order as in the video. If you fold and play properly then the plane will definitely come back. Wish you success!

33 thoughts on “Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 3, Boomerang Paper AirPlane #XTT

  1. Các bạn thực hiện thành công bao nhiêu mẫu máy bay Boomerang rồi, hãy comment xem ai thực hiện thành công nhiều hơn nhé!

  2. Chơi máy bay Boomerang không quá khó, nhưng các bạn cần luyện tập xíu để có thể điều khiển được máy bay bay như ý muốn. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thú vị!

  3. Hadeel 1 SwiftKey 1 Flow Google Flow 1 1 1 1 1 SwiftKey Flow SwiftKey Flow SwiftKey Flow SwiftKey Flow SwiftKey Flow 1 1 Flow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *