Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 14 , Origami Boomerang plane #XTT

Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 14 , Origami Boomerang plane #XTT


Warning!
We are sorry but this is a Boomerang aircraft that is difficult to play, you need to play the easy to play before, and need to practice a little, Ver 2 is one of the easy to play that you can try before Wishing you will play successful and have fun relaxing moments!

49 thoughts on “Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 14 , Origami Boomerang plane #XTT

  1. I done the ver 12 airplane boomerang yesterday night it comes back but, today morning it's not coming back why bro ? 😣😣😣😣😣😣😣

  2. Vjfdtcjhgtjb gxgcvhn tdgfhgtedjgu gdjvgsgvhfk bcnjbjyuhifjv gfjkhjchvhdhvji hcnhvbmnjcgdrtvbx cjbjhfjnbxnghjn jkbj gxcuhbknjgydfhv gdfjkhbjfhuvhfvjbkjiudfzdjhlhjbhxgzuxh

  3. Chơi máy bay Boomerang không quá khó, nhưng các bạn cần luyện tập xíu để có thể điều khiển được máy bay bay như ý muốn. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thú vị!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *